Публикация в Trafficnews.bg, автор Благовест Андонов

Служителите на ОП „Чистота” вече имат нови правомощия, след като Общинският съвет в Пловдив ги овласти да съставят фишове. С промените градските чистачи ще могат да глобяват, ако видят граждани или фирми, които замърсяват.

Досега тази функция бе изцяло в ръцете на Общинския инспекторат, известен като местното ФБР. С промените и служителите на ОП-то, които отговарят за чистотата ще могат и да налагат санкции, ако видят нарушение.

Те ще могат да глобяват при нарушаване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, Наредбата за осигуряване на обществения ред, Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив.

Така ако си изхвърлите фаса на земята пред някои от служителите на „Чистота” може да бъдете глобени до 50 лева. Санкциите за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирано място е от 300 до 1000 лева. Ако пък не почистите биологичните отпадъци след кучето си фишът е от 50 до 150 лева.

Самите метачки няма да бъдат натоварени с новите правомощия. Фишовете ще бъдат съставяни от отговорниците и контрольорите. Директорът на „Чистота” Иван Стоянов обясни, че на територията на града има 8 отговорници и 45 контрольори. Те ще преминат обучение за съставяне на глоби, съвместно със служители на Общинска полиция и инспектората.