Изпълнителният директор на Фонда за устойчиво градско развитие Надя Данкинова и представители на Фонда за устойчиви градове посетиха двете най-големи общински предприятия на територията на град Пловдив – “Чистота” и “Градини и паркове”. Посещението е във връзка с реализиране на проект “Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив”.

Заместник- кметът по екология и здравеопазване Анести Тимчев, директорът на ОП “Градини и паркове” Веселин Козарев и екипът по проекта представиха на експертите етапа на изпълнение на проектните дейности и обиколиха базата на двете предприятия, за да огледат текущото състояние на пространствата.

“С модернизирането на материално-техническата база на двете общински предприятия очакваме да се подобри не само качеството на услугите, които предоставяме на пловдивчани, но и екологичната обстановка в града”, коментира Тимчев.

Представителите на Фонда се запознаха и с текущия график за поетапно реализиране на дейността по проекта и изразиха подкрепа към разширяване възможностите на двете предприятия.

Посещението беше част от текущия мониторинг от страна на Фонда, представителите на който констатираха, че към момента всички дейности се реализират успешно и целесъобразно. Изпълнителният директор от своя страна изрази готовност за подкрепа и на други важни за Община Пловдив проекти след успешното реализиране на текущия за ОП “Чистота” и ОП “Градини и паркове”.