Най-сериозният проблем, пред който е изправен град Пловдив и общинска фирма „Чистота”, е състоянието на съдовете за отпадъци.

Ситуацията е сложна поради ред причини. Като най-основен проблем се очертава фактът, че съдовете не са собственост нито на Община Пловдив, нито на фирма „Чистота”. В момента за тях се водят съдебни дела. Във фирма „Чистота” се извършва ремонт на съдове, но това не е достатъчно с оглед на огромния им брой.

По закон всяка община трябва да предостави съдове на комуналната фирма, която я обслужва, но за 2008 г. в план-сметката за чистотата на гр. Пловдив не са предвидени средства за закупуването на нови съдове и ремонтирането на стари такива.

Решението е Общински съвет Пловдив да гласува отделянето на средства за още съдове, за да избегнем задълбочаването на този и без това сериозен проблем.