Екип на Сръбската национална телевизия дойде в България и посети Пловдив във връзка с проучване на добрите европейски практики след влизането на страната ни в Европейския съюз.

След пристигането си в града телевизионният екип остана възхитен от чистотата и поиска среща с директора на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

При състоялия се разговор той им разказа за нововъведенията, които бяха извършени през четирите години управление на кмета на Пловдив инж. Иван Тотев. По думите му, новозакупената модерна техника и увеличеният брой машинно метене и миене доведоха до намаляване запрашеността на въздуха, което беше сред основните проблеми преди началото на мандата.

Журналистката от Сръбската национална телевизия Драгана Сотировски сподели приятното си впечатление, че, за разлика от другите градове, които е посетила, в Пловдив почти липсват графити върху сградите. Директорът Иван Стоянов я информира както за акциите по премахване на драсканиците, така и за проведените беседи по темата в училищата.