СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

С цел по-доброто оползотворяване на отпадъците през 2016 г. в Пловдив са открити 6 специализирани площадки /по една във всеки район:

– Район „Западен“ – Околовръстен път, кв. „24А“, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Тракия“ – бул. „Цар Симеон” /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника на Кан Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Северен“ – ул. „Дилянка” № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Централен“ – ул. „Сергей Румянцев“ №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Източен“ – ул. „Правда“ № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч.- Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ 64 А /базата на ОП „Чистота“/, работно време: всеки работен ден от от 8:30 до 17:00 ч.

На специализираните площадки се приемат следните отпадъци:

  1. Хартиени и картонени опаковки /например кашони, кутии от обувки, бонбони, хартиени торбички и др./
  2. Пластмасови опаковки /например пластмасови бутилки и др./
  3. Стъклени опаковки /например стъклени бутилки, буркани и др./
  4. Пестициди /например градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения и др./
  5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак /например флуоресцентни лампи, живачни термометри и др./
  6. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества /например политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др./
  7. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества /например дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти и др./
  8. Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти /например лекарствени препарати и др./
  9. Пластмаси /например столчета, легени, кофи и др./
  10. Обемни отпадъци /например дюшеци, мебели – шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др./