СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Разделно събиране

Картата е в процес на актуализация

Булекопак / Екопак

ОП "Чистота" е подизпълнител на "Екопак България" АД за районите "Централен" и "Тракия" с три цвята контейнери за разделно събиране на отпадъците: син - за хартиени и картонени опаковки; жълт - за пластмасови и метални опаковки; зелен - за стъклени опаковки.

ОП "Чистота" е подизпълнител на "Булекопак" АД за районите "Южен" и "Западен" с два цвята контейнери за разделно събиране на отпадъците: жълт - за хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки; зелен - за стъклени опаковки.

Сигнализирайте за пълен контейнер: