СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Разделно събиране

Булекопак / Екопак

ОП „Чистота“ е подизпълнител на „Екопак България“ АД за районите „Централен“ и „Тракия“ с три цвята контейнери за разделно събиране на отпадъците: син – за хартиени и картонени опаковки; жълт – за пластмасови и метални опаковки; зелен – за стъклени опаковки.

ОП „Чистота“ е подизпълнител на „Булекопак“ АД за районите „Южен“ и „Западен“ с два цвята контейнери за разделно събиране на отпадъците: жълт – за хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки; зелен – за стъклени опаковки. 

Сигнализирайте за пълен контейнер: