„Изготвяне на технически инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване пред Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) за обекти:

 
1. СОУ„Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Г.Кондолов"№44 А; 
2. СОУ „Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Чорлу" № 14;
3. СОУ „Константин Величков", ул. „Бугариево”№6;
4. ОМГ „Академик Кирил Попов“, ул. „Чемшир“ № 11;
5. СОУ „Братя Миладинови“, ул. “Даме Груев” № 60;
6. ОП „Чистота“, ул. „Даме Груев” № 64А;