Публична покана с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030116.