Публична покана за доставка на полиетиленови чували за смет и пясък.