Публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати за нуждите на ОП "Чистота"