Община Пловдив представя резултатите от стартиралия пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки „От врата на врата” в кв. „Коматево”.

През първите три месеца от проекта бе проведен стриктен мониторинг на новата система относно броя на домакинствата,  които събират разделно – по улици и адреси; броя на събраните чували и количество отпадъци при всяко обслужване.

Общото количество отпадъци от шестте обслужвания на системата – 3680 кг, като от тях 3123 кг (85%) са годни за рециклиране. Приблизително около 250 на брой бяха домакинствата, които активно се включиха в пилотната система през изминалите месеци. В проекта се включиха и част от търговските обекти в квартала. Резултатите показват, че няма улица в квартала, от която да не са изнасяни жълти чували, но не е за пренебрегване и обстоятелството, че едва една трета от хората, на които бяха раздадени чували, събираха указаните отпадъци в тях и ги изваждаха пред къщите си.

На всички домакинства, които се включиха в пилотната система, отново ще бъдат раздадени от цветните чували. От 25.07.2017 г. административните адреси, от които са събрани пълни жълти чували, вече  получават допълнителен брой, като се предполага, че останалите домакинства, вече получили такива, имат налични и могат да ги използват по предназначение. Желаещите да събират разделно могат да получат чували в районната администрация на Район „Южен” – отдел „Екология“, както и в книжарницата на кв. „Коматево”.

Стартиралата успешно система за разделно събиране на отпадъци от опаковки „От врата на врата” в кв. „Коматево% продължава да развива своята дейност. Служители на ОП „Чистота” ще  събират пълни чували на 2 август, 16 август, 30 август, 20 септември и всяка първа и трета сряда от месец октомври, ноември и декември, след 08:00 ч., до края на 2017 година, а събраните отпадъци ще бъдат извозвани за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.

Община Пловдив благодари на жителите на квартал „Коматево” за активната гражданска позиция и отговорното отношение към разделното събиране на отпадъци и призовава хората, които все още не са се включили, да го направят.

Зеленото ежедневие е въпрос на желание и осъзнаване на нуждите от него.