Съвместни екипи на дирекция „Екология и управление на отпадъците“, ОП „Чистота“ и Общинския инспекторат предприеха интензивни проверки дали големите търговски обекти, ресторанти и вериги за бързо хранене в центъра на Пловдив спазват правилата за изхвърляне на отпадъци.

„С влизане в сила на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от  1 януари 2013 г. се въведе изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната, както и задължителното  предаване на тези отпадъци на лица, притежаващи документ по чл.35 от същия закон. Целта на проверките, които извършваме, е  да установим как на практика се спазват изискванията на закона и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив“, коментира директорът на „Екология и управление на отпадъците“ Василка Чопкова.

„Тъй като в района на Главната улица няма възможност за разполагане на цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, за да улесним търговските обекти в изпълнение на задълженията им и да се гарантира приятна обстановка на жителите и гостите на града, създадохме специална организация за събирането и извозването на разделно събраните отпадъци от обекти в района на ул. „Княз Александър I“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Христо Г. Данов”,  ул. „Йоаким Груев“, ул. „Железарска”,  ул. „Криволак” и прилежащите им улици“, допълни директорът на „Чистота“ Иван Стоянов.

За обектите на ул. „Отец Паисий”, е определено да изнасят отпадъците си единствено от 10:00 до 10:30 ч., а в кв. „Капана” и на ул. „Христо Г. Данов“ – от  09:45 до 10:15 ч. Отпадъците от хартиени, картонени и пластмасови опаковки следва да бъдат с минимализиран обем. През останалото време на денонощието е забранено изхвърлянето на отпадъци от опаковки, хартия, картон и пластмаса в сивите контейнери за битови отпадъци, както и извън тях. Забранено е изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци, когато е създадена система за разделното им събиране.

От Общинския инспекторат допълниха, че при констатирани нарушения се  съставят протоколи с предписания и срокове. Ако последващият контрол установи неизпълнение, се налага акт за административно нарушение. За физически лица глобата е от 300 до 1000 лв., а за едноличен търговец или юридическо лице санкцията е в размер от 1400 до 4000 лв.