Статуетка и чек за 25 хил. лв. получи кметът на Пловдив инж. Иван Тотев при официалното обявяване на града за „Най-зелена община за 2015 г.“ в първото издание на организирания от „Екопак България“ АД национален конкурс, на което присъстваха и директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов с неговия заместник Васил Павлов.

„Наградата символизира усилията на Пловдив за подобряване на екологичната обстановка в града през последните години и е доказателство за кооперативната работа на общината с всички организации, които са въвлечени в процеса да направим нашите градове по-чисти, да увеличим възможностите за използването на рециклируеми материали и да възпитаваме нашите съграждани да полагат усилия за опазване на природата и нейните енергийни източници“, заяви инж. Тотев на церемонията по награждаването, която се състоя в ГДК „Борис Христов“.

Според оценката на организаторите на конкурса и журито проектът „Повишаване ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки“, с който Община Пловдив спечели първото място сред общо 24 участници в категорията „Голяма община“ с над 100 хиляди жители, е изключително иновативен.

ОП "Чистота" има важна роля в проекта, чиято основна цел е внедряване и развиване на „смесен тип“ система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от търговски обекти. Тъй като в централната градска част, където са разположени най-много търговски  обекти с предимно рециклируеми отпадъци, няма възможност за поставяне на цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, през октомври 2015 г. експерти от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ предприеха  системни проверки за количеството и качеството на изхвърлените от търговските обекти отпадъци. Резултатите показаха, че около 80 на сто са опаковки, а часовият диапазон за напълване на контейнерите е от 10:00 до 11:00 ч.

С официално писмо на заместник-кмета по икономика, здравеопазване и екология Розалин Петков, връчено на 275 търговски обекти, бяха указани ангажиментите им да поставят до съдовете за смесени битови отпадъци събраните от тях опаковки (картонени, хартиени, пластмасови или стъклени) в точно определен час всеки ден.
В този час ОП „Чистота“ ще ги събира и доставя на площадка на „Екопак“ за сортиране и последващо обработване. През останалото време от денонощието е забранено да се изхвърлят отпадъци от опаковки в контейнерите тип „Бобър“ и „Кука“.

Община Пловдив е определила екип от инспектори, които да следят за изпълнението на гореописаните задължения. Предварителните проучвания показват, че за една година само от търговските обекти могат да се съберат около 50% от общо събрания рециклируем отпадък в районите „Централен“ и „Тракия“, където „Екопак България“ АД работи още от 2009 г.

„Нашето партньорство с Община Пловдив и общинското предприятие „Чистота“ е изключително добро. Само за миналата година са събрани над 600 т отпадъци от опаковки и са рециклирани над 400 т. През годините това са хиляди тонове, а съвместната ни работа и занапред ще допринесе Пловдив да е един от най-чистите градове в България, най-доброто място за живеене и да се радваме на добра околна среда“, отбеляза изпълнителният директор на „Екопак България“ АД Тодор Бургуджиев.

Втората част на проекта предвижда през втората половина на 2016 г. да се включат и всички заведения за обществено хранене и административни сгради в района. В етапите на проекта са заложени и популяризиране на дейностите, резултатите и ползите от разделното събиране на отпадъци.