С мотива, че децата са най-добрите учители и възпитатели за своите родители и приятели, ОП „Чистота” проведе  сред третокласниците от СОУ „Св. Патриарх Евтимий” обучение на тема „Природата – наш дом! Всички заедно да опазим дома си чист!” – съвместна инициатива с ръководството на училището и Дирекция „Екология и управление на отпадъците” в Община Пловдив.

В достъпното и интересно представяне на темата в отделните паралелки се включиха директорът на „Чистота” Иван Стоянов и директорът на Дирекция „Екология и управление на отпадъците” доц. Стефан Шилев, а главният мениджър по качеството в общинското предприятие Илиана Тотева заинтригува учениците с мултимедийна презентация, включваща забавни анимации за важната роля на човека за околната среда.

Нашата работа е свързана с опазване на град Пловдив чист. Всички живеем, учим и се разхождаме тук. Затова е много важно вие, като жители на този град, да давате пример и ако видите ваши съученици да замърсяват паркове, улици и другата заобикаляща ни среда, да не оставате безразлични, обърна се Иван Стоянов към учениците от ІІІ-а клас. Той ги призова да правят забележка, ако видят по-малките от тях да драскат по стените на училището, които само преди дни служители на „Чистота”  почистиха от графити.  С новите знания, които получихте, трябва да учите вашите родители да изхвърлят отпадъците на определените за целта места, подчерта той.

За да живеем в по-здравословна среда, трябва да се грижим и за зеленината, отбеляза пред ІІІ-г клас доц. Стефан Шилев. Според него е важно възпитанието в опазване на природата да започва от най-ранна възраст.   

Съвместно проведените уроци са много позитивна, възпитателна и поучителна идея,която е добра не само за децата, а и за цялото ни общество, коментира след последния час помощник-директорът на начален етап към СОУ „Св. Патриарх Евтимий” Соня Пенчева. Това, което децата научиха, ще си го предадат едно на друго, ще го споделят и в семейството, така че най-важен е възпитателният ефект, убедена е тя.

За придобитите нови знания по време на уроците третокласниците получиха сертификат за успешно обучение.

След беседите в Арменското училище и Френската гимназия, свързани с превенцията срещу графитите, и днешното обучение в СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, работата на ОП „Чистота” сред подрастващите с цел Пловдив да е най-чистия град ще продължи, увери директорът Иван Стоянов.