Само за последната седмица ОП „Чистота“ състави 5 акта на фирми и граждани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов.

Като пример той посочи случай с фирмен бус, който се опитал да изхвърли строителни отпадъци на ул. „Еледжик“ 11. Там наистина е поставен контейнер за строителни отпадъци с вместимост 4 кубични метра. Той обаче е предназначен само за домакинствата. Изрично е отбелязано, че еднократно изхвърленият след домашен ремонт отпадък не може да надвишава 1 куб. м.

Иван Стоянов напомни, че съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са задължени да организират разделно събиране на образуваните отпадъци и предаването им на лица, притежаващи документ по чл.35 от закона.  Всяко нарушение се санкционира от компетентните институции.

Съгласно решение на Общинския съвет от миналата година ОП „Чистота“ също получи правомощията да санкционира нарушителите. Около 50 служители на предприятието бяха обучени в специализирани курсове и стриктно съблюдават спазването на общинската наредба и при констатирани нарушения глобяват и съставят актове.

Съдове за строителни отпадъци тип „Лодка“, предназначени за граждани, са поставени на 7 места в 6-те района на Пловдив:

Район „Централен“ – ул. „Юрий Венелин“ №2, ул. „Странджа“ №1

Район „Западен“ – ул. „Юндола“ №28 – 30 /обръщалото на градските автобуси/

Район „Северен“ – ул. „Еледжик“ №11 /обръщалото на градските автобуси под Карловския надлез/

Район „Тракия“ – ул. „Цар Симеон“ /до ЖП гара „Тракия“, околовръстното/

Район „Източен“ – ул. „Богомил“ /срещу №98/

Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ №64 А /пред базата на ОП „Чистота“/

Директорът Иван Стоянов поясни, че задължение на фирмите е сами да осигурят извозването на отпадъците. Могат да се обърнат към ОП „Чистота“ на тел. 032/675 817, което да им предостави контейнери тип „Лодка“ срещу заплащане по утвърден с решение на Общинския съвет ценоразпис, или да потърсят услугите на други специализирани фирми. Същото се отнася и за гражданите, които искат да изхвърлят строителни отпадъци над 1 кубичен метър.