От четвъртък – 06.04.2017 г., в кв. „Прослав“ започва разполагане на 40 броя кафяви контейнери   – 1100 л, предназначени за разделно събиране на зелени отпадъци, а от 10.04.2017 г. /понеделник/  ще стартира раздаването на около 700 кафяви съдове – 120 и 240 л, за домакинствата в кв. „Коматево“, които използват индивидуални съдове за смесен битов отпадък.

В кафявите съдове ще могат да бъдат изхвърляни растителни отпадъци – цветя, трева, листа,  отпадъци от подрязване на храсти /без клони/, дървени стърготини и някои хранителни отпадъци, като обелки от плодове и зеленчуци.

Директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов съобщи, че в периода от април до октомври съдовете за  зелените отпадъци ще бъдат обслужвани един път седмично и по-рядко в есенно-зимния сезон. Гражданите ще бъдат информирани за графика при раздаване на контейнерите.

Едновременно с въвеждане на новата система в тези квартали ще стартира и програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване  – домашно компостиране, като Община Пловдив ще предостави около 300 броя компостери на проявилите желание по време на проведеното анкетно проучване домакинства. Към всеки компостер е предвидена специална книжка-наръчник, в която е поместена подробна информация за предимствата на компостирането, полезните свойства на висококачествения тор, който се получава, и рецепта за неговото производство.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.