На над 60 сигнала за нарушение на общинската наредба за управление на отпадъците реагира ОП „Чистота“ през последните три месеца, съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов.  Съставени са 17 акта, издадени са 21 фиша за глоба от 10 до 50 лева и 12 констативни протокола с предписания.

„Най-честите нарушения са свързани с нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, както и на смет извън съдовете за смесен битов отпадък. Санкции се налагат и за оставяне на кашони и други опаковки край цветните контейнери за разделно събиране“, коментира Иван Стоянов. Той напомни, че след решение на Общинския съвет от есента на миналата година и последвала кметска заповед над 50 служители на „Чистота“ са оправомощени да санкционират за замърсяване на околната среда.