До блясък е излъскана мраморната облицовка в подлеза от северната страна на Тунела.

Три дни работа с пясъкоструйка беше необходима на служителите на ОП „Чистота”, за да заличат появилите се преди няколко месеца грозни драсканици на футболни фенове.

За пореден път почистваме този подлез, умоляваме гражданите да пазят своя Пловдив чист, каза директорът на „Чистота” Иван Стоянов. Продължаваме политиката на предприятието за почистване на графити и привеждане на подлезите в нормален вид, като тези на бул. „България”се запазиха вече две години. Надяваме се, че и подлезът от северната страна на Тунела ще остане такъв, допълни Стоянов.