Над 200 пешеходни пътеки в Пловдив са обновени от специализираното звено на ОП „Чистота“ за боядисване и поддържане на елементи на техническата инфраструктура, което бе създадено по решение на Общинския съвет. Това съобщи директорът на предприятието Иван Стоянов.

Дейността започна в началото на май, веднага след като 7-членният екип на бригадата бе обучен  да работи с новозакупената  машина за маркиране на уличната мрежа. До момента са освежени пешеходните пътеки на бул. „Александър Стамболийски“,бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Димитър Талев“ и на почти всички останали кръстовища в район „Южен“. Изписани са информационните надписи „Погледни“, а на регулираните със светофари кръстовища са обновени стоп линиите и стрелките. Десетки пътеки тип „Зебра“ и „Преход“, както и надписи „Погледни“, са положени също по бул. „Шести септември“ от бул. „Източен“ до бул. „Свобода“.

Преди началото на учебната година наново бяха маркирани всички пешеходни пътеки около училищата и детските заведения в „Южен“, както и в част от район „Централен“. Бригадата работи  по списък и график, възложен от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Директорът на „Чистота“ Иван Стоянов увери, че дейността се изпълнява съгласно изискванията на наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка на МРРБ.