5 акта, 4 фиша и 1 констативен протокол за нарушение на общинските наредби са издали упълномощени служители на ОП „Чистота“. Това съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов пред журналисти.

Най-честите нарушения са свързани с неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците от страна на фирмите, които използват контейнерите за смесен битов отпадък, предназначени за граждани. По два акта са съставени на заведения за хранене и търговски обекти в районите „Централен“ и „Северен“ и един – в район „Източен“. Санкции от 50 лв. с фиш са наложени в район „Тракия“ за изхвърляне на фас в парк и обърнати контейнери. 

„Започваме да следим за спазване на наредбата за овладяване популацията на бездомните кучета и котки. Който желае да храни безстопанствените животни, трябва да има разрешение като зоодоброволец от районните кметства“, заяви Иван Стоянов.

Директорът на „Чистота“ подчерта, че непознаването на наредбите не е оправдание за извършените нарушения. Според него засиленият контрол вече дават положителни резултати и много от фирмите започват да сключват договори за разделно събиране.

Иван Стоянов информира журналистите, че 55 служители от предприятието са преминали обучение за изпълнение на новите функции, делегирани с решение на Общинския съвет.