Част от съдовете за смесен битов отпадък в кварталите на район „Северен“, където се изпълнява големият воден проект, временно са преместени. Причината са строително-монтажните работи, които затрудняват достъпа на сметовозите, съобщиха от ОП „Чистота“.

Мнозина обаче продължават да оставят торбите със смет на обичайните места, където са свикнали, но директно на улицата. Това налага събирането на отпадъка с челен товарач, а ако и той не може да влезе, работничките на предприятието го пренасят на ръка до съдовете.  

„Контейнерите са преместени възможно най-близо. Нека гражданите се информират за новото им местоположение и изхвърлят отпадъците в тях, за да се избегне допълнително замърсяване на околната среда. Веднага след приключване на строителните дейности ще върнем съдовете на предишните им места. Надяваме се на разбиране“, каза директорът на „Чистота“ Димитър Георгиев.