Тази нощ са изгорели три пластмасови контейнера за отпадъци в квартал „Прослав“, разположени до кръстовищата на ул. „Елин Пелин“ с ул. „Бъдеще“ и ул. „Надежда“, алармира изпълняващият длъжността директор на ОП „Чистота“ Николай Георгиев.

Двата съда са за разделно събиране на отпадъци от опаковки, а третият е за растителни отпадъци. Не е ясно как са били запалени, още повече че в квартала са поставени отделни контейнери специално за сгурия.

Николай Георгиев призовава гражданите да пазят съдовете да ги използват по предназначение.