В търговски обекти на територията на Пловдив започват проверки дали имат сключени договори с лицензирани фирми за събиране  на отпадъци.  Инициативата е на директора ОП „Чистота“ Николай Георгиев и ще се осъществява със съдействието на Общинския инспекторат и районните кметства.

„Разположените в града различни видове съдове за смет са предназначени само за домакинствата. Фирмите трябва да имат изградена система за управление на отпадъците, но много от тях, особено търговски обекти, изхвърлят кашони и друг амбалаж в контейнерите за смесен битов отпадък или около тях“, коментира Георгиев.

По думите му според Общинската наредба за управление на отпадъците е допустимо търговски обекти да използват и цветните съдове за разделно събиране, но само когато  генерираното количество на отпадъците от опаковки не е твърде голямо и се изхвърля непосредствено преди обслужването на контейнерите.

В районите „Централен“ и „Тракия“ вече се прилага система за събиране на кашони от търговски обекти, като всеки работен ден специализиран автомобил събира в определен час опаковките от търговски обекти.

„Едва ли на някого са приятни и честите гледки с натрупани камари стара покъщнина край контейнерите. Сметовозите не могат да ги вдигнат, ангажираме допълнителна техника и екипи. Разделното събиране пък не означава да захвърлим кашона до жълтия контейнер, а да го сгънем и да го поставим вътре“, каза директорът на „Чистота“.

Николай Георгиев напомни, че в базата на общинското предприятие – ул. „Даме Груев“ 64 А, има специализирана площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата. На същия адрес са разположени и контейнери тип „лодка“ за строителни отпадъци от домашни ремонти. „Лодки“ има на още 3 места в града – на ул. „Странджа“ 1 в район „Централен“, ул. „Еледжик“ 11 в район „Северен“ и ул. „Дивна“ 1 в район „Западен“.

Всяко изхвърляне на отпадъци извън разрешените места подлежи на санкции – за физически лица глобите са от 300 до 1000 лв., а за еднолични търговци или юридически лица – от  1400 до 4000 лв. Гражданите могат да бъдат глобени и с фиш от 10 до 50 лв.

„Не искаме да глобяваме, а градът да е чист. Ако имате отпадък, който не сте наясно къде да изхвърлите или нямате възможност да го направите сами, обадете ни се – ще ви посъветваме и ще ви помогнем“, призова Николай Георгиев.

„Горещият“ телефон на ОП „Чистота“ е 032/675 817.