ОП „Чистота“  започна разстановането на контейнери тип „Иглу“  за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Южен“.
Това се прави както за подобряване на обслужването, така и за улеснение на гражданите, коментира директорът на предприятието Иван Стоянов.
В „Южен“ се въвеждат нови точки за разделно събиране на отпадъците и от 104 броят им нараства на 150. Досегашните „ракли“ се подменят с контейнери тип „иглу“, което не само ще подобри визията на района, но и ще спомогне за използването на контейнерите по предназначение  – в тях да не може да се изхвърля  смесен битов отпадък, а само опаковки, без възможност за ровене и разхвърляне на боклуци извън съдовете за смет, както и възможност за достъпа до отпадъците от клошари.
ОП „Чистота“ и Дирекция „Екология“ към Община Пловдив призовават гражданите да изхвърлят отпадъците от опаковки точно в този тип контейнери, за да се изпълнят европейските екологични норми.