18 мотометачни машини са включени от 1 февруари в почистването на Пловдив.

Температурите след разтопяването на снега позволиха да започнем машинното метене по утвърдения през 2012 г. график: 5 пъти седмично – улиците първа категория, 3 пъти – втора категория, и поне по веднъж – трета категория, коментира  директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

Освен улиците, всекидневно по график с многофункционалната малогабаритна техника на предприятието се метат  велоалеите, тротоарите, други пешеходни зони и площадни пространства, както и Цар Симеоновата градина, посочи Стоянов.

Според направените отчети изметените през 2015 г. площи са с 23 процента над планираните. Тази година се очаква ново нарастване, както и всекидневно метене на близо 50-те километра нова велоалейна мрежа.