На 28.10.2011г. в 15:00 часа в административната сграда на ОП"Чистота", гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценови оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП"Чистота" и ОП "Градини и паркове" – Община Пловдив.