Община Пловдив започва информационна кампания, която да увеличи дела на разделното събиране на хартиени отпадъци от малките търговски обекти. Това стана ясно на среща, организирана по инициатива на заместник-кмета по екология Анести Тимчев с директора на „Чистота“ Димитър Георгиев и заместник-директора Николай Георгиев, представители на рециклиращите фирми „Екопак“ и „Булекопак“ и на районните администрации.

Всекидневно малките търговски обекти генерират сериозен обем от картонени отпадъци. Съгласно общинската наредба те имат право да изхвърлят в цветните съдове за разделно събиране, но вместо това пълнят съдовете за смесен битов отпадък. По-големият процент от хартията, изхвърлена в общите контейнери, става негодна за рециклиране и се налага да бъде депонирана. Затова подобряването на събирането ѝ ще помогне за намаляване на обема от отпадъци, които се депонират на сметището в Цалапица и екозавода в Шишманци.

Община Пловдив ще изготви писма до управителите на търговските обекти, с които подробно да ги информира за реда на събиране и изхвърляне на хартиените отпадъци.