Денонощното дежурство на екипите по зимно поддържане и снегопочистване започва на 25 ноември 2020 г. и ще продължи до 15 март 2021 г. Това става ясно от заповедта на временно изпълняващия длъжността кмет на Пловдив Тодор Чонов.

Проверка на изправността и готовността на техниката за работа при зимни условия на ОП „Чистота“ и фирмата подизпълнител КМД ще се състои на 13 ноември. В назначената за целта комисия влизат представители на компетентните институции, а неин председател е заместник-кметът по транспорт.

В заповедта се посочва, че ОП „Чистота“ трябва да създаде цялостна организация и контрол на зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на общината, като спазва утвърдената технология за разпръскване на противообледенителни материали по улиците първа и втора категория, по които се движи масовият градски транспорт, спирки, тротоари, подлези, надлези, площади, алеи, подходи към бърза и неотложна медицинска помощ, болници, училища, детски градини, районните служби на Пожарна безопасност и защита на населението, сгради на МВР и сгради на общинската и районните администрации.

Пловдивският общински инспекторат ще осъществява контрол върху граждани, собственици на търговски обекти, фирми, ведомства и предприятия по изпълнение на задълженията им за почистване на сняг и лед съгласно общинската наредба за опазване на околната среда.

През зимния период 2020-2021 г. Община Пловдив има ангажимент да поддържа част от републиканската пътна мрежа в съответствие с подписано споразумение с Областно пътно управление.

В срок до 16 ноември районните кметове със свои заповеди следва да определят отговорни лица за оповестяване в случай на усложнена зимна обстановка.