Община Пловдив изготви план-сметката за чистотата за 2022 г. Повишаване на такса смет не се предвижда,  за да не се натоварват с допълнителни разходи нито гражданите, нито бизнесът в продължаващата епидемична обстановка. Това заяви заместник-кметът по екология Анести Тимчев.

Въпреки че няма да има увеличения през 2022 г. Община Пловдив ще задели повече средства за осигуряване на нови съдове за отпадъци. Около 200 000 лв. се предвиждат за закупуване на приблизително 600 контейнера. Планирани са и средства за информационни кампании, свързани с разделното събиране и рециклиране на отпадъци.

В план-сметката са заложени още 12,4 млн. лв. за сметосъбиране и сметоизвозване. 23 млн. лв. са заделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други обществени места, поддържане на дъждоприемните шахти и издръжка на общинските предприятия „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Траурна дейност“. Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. възлиза на 46,4 млн. лв.