В базата на „Чистота“ започна доставката на 1100 броя нови съдове за смесен битов отпадък, съобщи директорът на общинското предприятие Димитър Георгиев.

„Всички нови контейнери са пластмасови. Освен че имат по-естетичен вид, те са двойно по-евтини от металните, а и обслужването им е по-безшумно. Експерименталното им приложение  миналата година по улици в централната градска част се оказа успешно. В продължение  на година не са се износили или показали дефекти. От поставените над 80 броя извън строя са само 5 и те са умишлено унищожени от граждани“, коментира Георгиев.

След проведена от Община Пловдив обществена поръчка се доставят 429 контейнера тип „бобър“ с вместимост 1100 литра и 671 „куки“ – 120 и 240 литра.

Местоположението им предстои да бъде определено в партньорство с дирекция „Екология и управление на отпадъците“, районните кметства и „Чистота“, като под внимание се вземат и получените сигнали от граждани.

„Хората трябва да са наясно, че този вид контейнери са предназначени само за смесен битов отпадък. Всяко нерегламентирано изхвърляне на отпадъци подлежи на санкции, но целта не е да налагаме глоби, а с общи усилия да пазим града чист“, заяви Димитър Георгиев.

За да бъдат гражданите по-информирани, от „Чистота“ подготвят стикери за всеки контейнер, които дават точна информация какво не е разрешено да се изхвърля – отпадъци за рециклиране, строителни, растителни, едрогабаритни и опасни отпадъци, дрехи и отпадъци от излязло от употреба електрическо оборудване. Община Пловдив е създала системи и организация за разделното събиране на различните потоци отпадъци.