Премахването на опасни ледени висулки от частни имоти, сред които жилищни сгради, офиси и търговски обекти, е задължение на собствениците или ползвателите. Това заяви заместник-кметът на Пловдив инж. Златин Велев.

Екипи на Общинския инспекторат и Общинска охрана започнаха проверки и при неизпълнение от страна на собствениците на задълженията им съгласно Наредба 1 на Община Пловдив се съставят констативни протоколи. Ако дадените предписания своевременно не бъдат изпълнени, са предвидени санкции, но целта не е да се налагат глоби, а да се гарантира безопасността на гражданите, посочи инж. Велев.

Собствениците трябва сами да отстранят ледените висулки или да обезопасят прилежащата територия. Тяхно задължение също е снегопочистването и осигуряване на проходимостта по тротоарите в периметъра на имотите им.

Община Пловдив се грижи за почистването на ледени висулки от общинските сгради, съоръжения и другите публични пространства. Поради неблагоприятните метеорологични условия през последните дни ОП „Чистота“ няколкократно почиства ледените висулки от подлеза на ул. „Гладстон“ и Тунела.