Oбщина Пловдив е открила процедура за обществена поръчка за закупуването на контейнери за смет тип „BOBR”. Сумата гласувана от Общинския съвет е 1млн. лева без ДДС. Спрямо офертите на различните фирми, могат да бъдат купени около 2000 съда.

Предвидени са също така около 350 броя съдове тип „КУКА”, които ще бъдат разстановани в Старинен Пловдив. Останалите тип „BOBR” ще подменят най-повредените контейнери в шестте района на град Пловдив.