На 30.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонтни дейности на контейнери тип „Bobr”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 9076617 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180528LWns6565392