ОП "Чистота" обявява обществена поръчка с предмет  "Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”