На 21.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 21.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

/obshtestveni_porachki/show/obshtestvena-porachka-za-dostavka-na-rezervni-kolela-za-konteyneri-tip-„bobr”