Четири нови машинки германско производство, по-популярни като ръчни метачки, от днес чистят центъра на града, съобщи директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов.


Струват по около 1000 лв., фирмената гаранция е 4 години, а по предписание най-ефективно работят при скорост 3,5 км/ч , 50 л пък е вместимостта на контейнера. Обслужването на новата техника не е сложно, така че се очаква ръчните служителки на фирмата бързо да го овладеят.

С поетапното въвеж

\"\"
 

дане на нови средства за почистване ще се намали запрашеността на въздуха, коментира Стоянов. Предстои внедряването и на други по-екологични методи за поддържането на чистотата в града, допълни той .


Новите машинки са подходящи за централната градска част и алеите в парковете. За по-малко от час с тях бяха пометени площадите "Стефан Стамболов" и "Централен".