Чек в размер на 300 лв. беше връчен на обитателите на ул. „Босилек” № 6, в р-н „Източен”, които спечелиха наградата "Зелен дом" на ОП "Чистота".

Градинката наистина впечатли заместник-управителя на фирмата не само с разнообразните си и добре гледани цветя, но и с положителния призив, изписан с камъчета – „ПРАВИ ДОБРО”.

Оказа се, че обитателите на съседния вход също поддържат градинката си много усърдно и Радослав Угренов ги увери, че усилията им няма да останат напразни.

Припомняме, че наградата се връчва ежемесечно и приемаме предложения на тел.  032/675 817 в „Чистота” ЕООД,
както и на телефоните в Отдел „Екология” на районните кметства.