От 16.03.2009г., в продължение на четири последователни дни, фирма „Чистота” организира лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” пред деца от Начално Училище „Христо Ботев”. Лекциите ще бъдат изнесени пред ученици от трети и четвърти клас.

Те са част от съвместната инициатива на „Чистота” и НУ „Христо Ботев”, подета от началото на учебната година, имаща за цел създаването на навици у децата за разделно изхвърляне на отпадъци. В тази връзка преди време бяха дарени кошчета на училището, пригодени за разделно събиране на битови отпадъци.