Колкото е възможно повече средства ще инвестира Община Пловдив в по-нататъшното развитие на материално-техническата база на ОП „Чистота“. Това увери кметът Здравко Димитров при срещата си с екипа на общинското предприятие.

Той даде висока оценка за добрата организация при почистването на падналия преди около десетина дни обилен сняг, както и за цялостната дейност на екипа в условията на извънредна епидемична обстановка, когато до началото на зимния сезон се извършваше всекидневно миене и дезинфекция на улиците в града.

Директорът на „Чистота“ Димитър Георгиев показа на кмета техниката, с която разполага предприятието. И двамата се обединиха около мнението, че механизираното почистване трябва да се увеличава за сметка на ръчния труд.