Лично директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов подаде сигнал на дежурния телефон на Общинска полиция за каруца, която направи нерегламентирано сметище на ул. „Генерал Радко Димитриев“ 13. Три минути по-късно пристигна екип, който репатрира каруцата и състави акт на нейния собственик.

Иван Стоянов посочи и други зачестили напоследък нарушения на общинската наредба за управление на отпадъците. При премахването на гаражите например почти никой няма отговорността да си вдигне и събираните в тях с години боклуци, а чакат на ОП „Чистота“. Нерегламентирани сметища около съдовете за смет се образуват и след чистене на мазетата и изхвърляне на стара покъщина.

„Като си купуват нови мебели, си организират транспорт за доставката. Същото трябва да се направи и за откарването на старата покъщина до някоя от площадките за едрогабаритни отпадъци в града, а не да трупат до блоковете. Разчистването на нерегламентираните сметища отклонява персонал на предприятието от рутинната дейност по почистването на улиците“, заяви Иван Стоянов.

Той допълни, че всеки търговски обект трябва да има изградена система за управление на отпадъците, а не кашоните да се оставят около контейнерите. Могат да се нарежат и да се приберат в съдовете, предназначени за опаковки. Забранено е фирми да изхвърлят в контейнерите за смесен битов отпадък.

Директорът на „Чистота“ напомни, че с влизането в сила от следващата седмица на новия правилник към общинската наредба за управление на отпадъците длъжностни лица от предприятието също ще имат право да съставят актове на хванати на място нарушители.