Със заповед на директора на ОП  "Чистота" се прекратява обществената поръчка с предмет "Доставка на полиетиленови чували за смет и пясък".

Заповедта може да се види в прикачения файл.