Пловдив вече не е с мръсен въздух в резултат на предприетите мерки през изминалата година. Това каза за Радио “Фокус”- Пловдив Иван Стоянов, директор на ОП ''Чистота'' в града. По думите му, Пловдив вече не присъства в нито една негативна класация.

За цялата 2014 година станцията на РИОСВ в пловдивския квартал ''Каменица'' отчита 78 дни със завишено съдържание на фини прахови частици във въздуха. За сравнение през 2011 година дните със завишено съдържание на прахови частици във въздуха са 180, каза още Стоянов. По думите му, предприетите мерки са съвкупни. В инфраструктурен план е обърнато внимание за подобряване на пътищата, за оправяне и повдигане на бордюрите по зелените площи, за да не се стича кал. Завишена е и честотата на машинното метене и миене.
Според Стоянов, в предишни години по улиците първа категория се е осъществявало машинно миене 3 пъти в седмицата, по улиците втора категория – 1 път, а нито един път седмично по улиците трета категория. След предприетите мерки, улиците от първа категория в Пловдив, по които се движи масовият градски транспорт, се мият 5 пъти седмично, 3 пъти улиците втора категория и веднъж седмично улиците, попадащи в трета категория.
Директорът на „Чистота“ уверява, че предприетите мерки оказват влияние, като количеството на фините прахови частици във въздуха са под максимално допустимото годишно количество – 42,75 микрограма при допустими 50 микрограма. Състоянието на въздуха в Пловдив се следи всекидневно. Една от основните мерки за подобряването на качеството му е използването само на сол и химически препарати по време на зимно дежурство, а не на пясък, добави Стоянов.
Той посочи, че през 2014 година ОП ''Чистота'' отчита 19,2 % повече изминати километри спрямо 2013 година. Очаква се пристигането на нови миячни и метачни автомобили, както и на сметовози, произведени през 2014/2015 година. В договора за сметосъбиране и сметоизвозване, сключен с фирмата-подизпълнител, е заложено и техните автомобили да са с висока екологична норма.
През 2015 година ОП ''Чистота'' ще продължи да предприема мерки за подобряване на показателите на въздуха в Пловдив, категоричен е Стоянов.

Автор: Тони МИХАЙЛОВ, Радио Фокус