Директорът на „Чистота“ инж. Десислава Георгиева в интервю пред вестник „Марица“, автор Валентина Йеремиева, снимка Наташа Манева

– Г-жо Георгиева, пловдивчани не са доволни от чистотата на града. Какви са причините и какви промени ще направите в организацията на комуналното обслужване?

– Чистотата на Пловдив наистина е наболял проблем през последните две-три години. Не е нормално нашият древен и вечен град, с богато историческо и културно наследство, с най-прекрасни археологически забележителности, да е в това състояние.

Изцяло споделям визията на кмета Костадин Димитров как да направим Пловдив по-чист. Както и на ресорния заместник-кмет по екология Иван Стоянов, който в продължение на 8 години беше начело на „Чистота“ и по онова време наистина бяха постигнати реални успехи в работата на предприятието. Като млад специалист, и аз започнах оттук. Знам потенциала на екипа и съм убедена, че при правилно подредени приоритети ще има по-добри  резултати от нашата дейност.

Заедно с ръководството на общината вече набелязахме какви промени е задължително да настъпят. Някои от тях са с незабавен ефект, за други е необходим по-дълъг период от време, но вече започнахме изпълнението им.

На първо място, засилваме вътрешния контрол върху качеството на извършваната от предприятието услуга. Второ – съвместно с Пловдивския общински инспекторат, Общинска полиция, „Общинска охрана“ и районните кметства увеличаваме контрола по отношение на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от граждани и фирми. На трето място, но не с по-малко значение, е културата на гражданите.

Защото ако ние, пловдивчани – и като общност, и поотделно, не пазим чисто, каквито и усилия да се полагат, резултат няма да има. Затова продължаваме да информираме, обясняваме и разясняваме кога, къде и как да се изхвърлят различните видове отпадъци съгласно утвърдените общински наредби. А нарушителите трябва да са наясно, че ще бъдат санкционирани.

– Кога ще бъдат подменени грозните контейнери без капаци?

– След проведена от общината обществена поръчка вече има подписан договор и всеки момент се очаква доставката на около 1000 нови пластмасови контейнера. Тенденцията е поетапното обновяване на съдовете и увеличаване на броя им там, където сега не достигат. Местата се определят от районните кметства.

При обслужването на пластмасовите контейнери се вдига по-малко шум. Но и те трябва да се пазят, защото могат да се запалят от хвърлена в тях незагасена цигара, каквито случаи имаше напоследък. 

– Често около съдовете за смет остават боклуци. Защо не се почистват, когато вдигат контейнерите?

– Сметосъбирачите, които изсипват отпадъка от контейнерите в сметовозите, вече са предупредени да почистват и около съдовете за смет. Но нека е ясно, че камионите изпълняват маршрутен график. Ако след тях все пак остане някакъв дребен отпадък, той своевременно се помита от служителките ни ръчен труд.

Събирането на едрогабаритни отпадъци пък се извършва от други екипи със специализирана тежка техника. И това става по графици, които гражданите трябва да спазват, ако държат на чистотата. Без почивен ден работи специализираната площадка пред базата на предприятието. Там безвъзмездно се приемат разделно събрани отпадъци от домакинствата, включително до 1 кубичен метър строителни отпадъци и до 6 автомобилни гуми.

Въпреки че всички фирми са задължени да организират разделното събиране на отпадъците от своята дейност, за улеснение на бизнеса общината е въвела система за безвъзмездно събиране на кашони от  малките търговски обекти в районите „Централен“, „Южен“, „Тракия“ и „Западен“. Събираме също и хранителни отпадъци от заведения. Работим по график, фиксиран по часове, и вземаме всички мерки за спазването му.      

– Вътрешните улици в кварталите обикновено са прашни, както и тротоарите, колко пъти се мият извън зимния сезон и дали е достатъчно?

– Още в първия ден след зимното дежурство, което приключва на 15 март, ще започнем основно миене на улиците и пешеходните пространства в целия град с маркуч и на дюзи. Машинното миене продължава до 15 ноември. Улиците първа категория се мият всеки делничен ден, втора категория – три пъти седмично, а третокласните – най-малко веднъж в седмицата. Тези високи стандарти са заложени още от 2012 г.

Така е по график, за чието стриктно изпълнение ще следя. Ако обаче някъде констатираме извънредно замърсяване, ще реагираме извънредно.

Причина за запрашаването са многото строителни обекти в града. Повечето камиони излизат от тях, без да бъдат измити гумите им, както се изисква по общинската наредба, и разнасят пръст по улиците. Същото е и с автомобилите, които паркират в зелените площи. Този неблагоприятен ефект може да се предотврати със съвместните решителни превантивни мерки на общинските компетентни институции, което беше заявено като една от целите на общинското ръководство.

Преди миенето на улиците задължително се извършва машинно метене, което не спира и през зимните месеци, стига времето да е подходящо. 

– Контейнерите за разделно събиране на отпадъци не стигат и често са препълнени, въпреки директивите на ЕС. Какво решение предлагате в тази насока?

– Разположените по уличната мрежа цветни контейнери за разделно събиране са собственост на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД (на територията на районите „Южен“, „Източен“, „Северен“ и „Западен“) и „Екопак България” АД   (на територията на районите „Централен“ и „Тракия“). Тези две организации определят и колко пъти месечно да се събират различните видове опаковки. В сравнение с началото от въвеждане на системата, сега това става все по-често. Но пък се увеличават и  хората, които проявяват отговорност да събират и изхвърлят отпадъка от домакинствата си разделно.

По договор с оползотворяващите организации „Чистота“ обслужва цветните контейнери в 4 от районите по зададен график. Дали кратността на обслужването ще се увеличи зависи от преговори на общината с компаниите.  

– Какъв бюджет имаше Чистота”  през миналата година, на какви средства разчитате през 2024-та?

– Бюджетът на „Чистота“ за миналата година е в размер 35 421 348 лв., като 19,233 млн. лв. от тези средства са за фирмата подизпълнител КМД. До края на 2023 г. са усвоени   33,779 млн. лв. Тазгодишният бюджет е в процес на подготовка. 

– Има ли възможност за закупуване на нова техника?

– За закупуването на още нова техника разчитаме на възможности по Националния план за устойчивост и развитие, както и по европейски програми.

– От 1 януари 2025 г. трябва да се въведе нов механизъм на принципа „замърсителят плаща“ – такса смет срещу количеството изхвърлен боклук. Как според вас е удачно да се начислява таксата и дали тази промяна ще има положителен ефект?

– Личното ми мнение е, че наистина вече е време  в страната ни да се въведе методиката „замърсителят плаща“ – не такса смет според данъчната оценка на жилището, а в съответствие с генерирания отпадък, както е в повечето европейски страни. Това ще мотивира гражданите да събират и предават разделно отпадъците, които подлежат на рециклиране, така че очаквам положителен ефект от промяната.

Има различни варианти и вярвам, че общинското ръководство ще предложи най-добрия и подходящ за пловдивските условия. Но преди това методът „замърсителят плаща“ трябва да бъде регламентиран законодателно.

Визитка

Десислава Георгиева е родена на 26 юни 1988 г. Средното си образование завършва в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив, а висшето – като инженер-магистър със специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“, в Техническия университет в Габрово, където като пълна отличничка е удостоена със златен медал.

Трудовия си стаж по специалността започва през 2012 г. в общинското предприятие „Чистота“ като инспектор по качеството. Продължава в РИОСВ-Пловдив, където последователно заема длъжностите специалист, началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и директор.

От 8 януари 2024 г. е назначена за директор на „Чистота“ със заповед на кмета Костадин Димитров.

Семейна, с едно дете.