Със заповед да кмета Костадин Димитров за директор на „Чистота“ от днес е назначена Десислава Георгиева.  

Тя е бивш директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив. По образование е инженер-магистър със специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“.

Има опит като началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ-Пловдив. Преди това е работила на различни позиции в ОП „Чистота“.