СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Услуги по основна дейност

Дейност на ОП чистота Пловдив

Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

– тип „BOBR” (метален)   – с вместимост 1,1 кубични метра;

– тип „КУКА”  (метален)  – с вместимост 110 литра;

– тип „КУКА”  (пластмаса) – с вместимост 240 литра.

Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.

Сметосъбиране на отпадък от строително – ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.

Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.

Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

– товарене с челен товарач;

– извозване със самосвал.

Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

– машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч – масирано след зимен сезон за почистване от материали и препарати, използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

– машинно миене на дюзи (оросяване)

за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток – 5 пъти седмично /всеки работен ден/

за улици II категория – 3 пъти седмично /по определен график за всеки район/

за улици III категория – вторник и четвъртък;

–  машинно метене за улици I– ва категория – от понеделник до петък;

– ръчно метене – целогодишно

за улици I категория  (тротоар и регул) – от понеделник до петък

за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

уборка на междублокови пространства – сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

Зимно поддържане на уличната мрежа:

– машинна обработка на уличните платна с разпръсквачи на противообледенителни препарати;

– машинно снегоринене на уличните платна;

– оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.