За да се подобри качеството на атмосферния въздух, миенето на Пловдив се удвоява. Това заяви директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов при старта на пролетното миене на града.

Специализирани 15 автомобила ще мият 8 часа през нощта на маркуч, а след смяна на шофьорите още 8 часа през деня машинното миене ще продължава на дюзи. За вътрешнокварталните улици, велоалеите, тротоарите и другите пешеходни зони се пуска закупената през последните години малогабаритна мултифункционална техника.

От 2012 г. насам всички улици първа категория се мия 5 пъти седмично, втора категория – 3 пъти, поне веднъж в седмицата се мият третокласните и дори най-малките улици, припомни Иван Стоянов. Той посочи, се „Чистота“ предоставя графиците за миене на всички медии, така че гражданите да могат да оказват контрол, а и съдействие, като по възможност преместват паркираните автомобили.

Също с цел подобряване на въздуха ОП „Чистота“ продължава да оптимизира както технологичния процес, така и числения състав. Иван Стоянов предлага щатът на предприятието да се съкрати с 32 бройки.

„Тези щатове в момента са вакантни, тъй като след напусналите през последните няколко месеца работнички ръчен труд не сме назначавали нови. По този начин се освобождават средства за увеличаване на механизираното метене и миене, което е по-ефективно и по-екологично, а и все по-приложимо заради непрестанно подобряващата се пътна инфраструктура в Пловдив“, допълни Иван Стоянов.