Освен пътните платна на улиците, включени в графика за машинно миене на маркуч, ще се мият и прилежащите тротоари и велоалеи. Миенето на маркуч е през нощта, а на дюзи – след 08:00 ч. От ОП „Чистота“ предупреждават, че в зависимост от актуалната метеорологична обстановка са възможни промени.     

  Машинно миене на маркуч в район „Централен”

      Район „Централен“ – сектор „Център“  
    
На 26.03.2018 г. /понеделник/: бул. „Цар Борис III Обединител“ – от моста на Панаира до Тунела.

На 27.03.2018 г. /вторник/: Тунела и бул. „Цар Борис III Обединител“ – до бул. „Христо Ботев“.

На 28.03.2018 г. /сряда/: бул. „Христо Ботев“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до Бетонния мост.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: бул. „Христо Ботев“ – от Бетонния мост до колелото на Централна гара.

На 30.03.2018 г. /петък/: подлеза на ул. „Гладстон“ под Централна поща.

                                                      Район „Централен“ – сектор „Изток“      

На 26.03.2018 г. /понеделник/: ул. „Богомил“ – до бул. „Източен“; бул. „Източен“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“.

На 27.03.2018 г. /вторник/: бул. „Източен“ – от бул. „Шести септември“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“; бул. „Шести септември“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“; бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица-юг“.

На 28.03.2018 г. /сряда/: надлез „Родопи“ и двата подхода  към ул. „Найчо Цанов“.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: надлез „Родопи“ /западното платно/ с пътната връзка към Сточна гара; бул. „Санкт Петербург“ /северното платно/.

На 30.03.2018 г. /петък/: ул. „Найчо Цанов“ – от кръстовището на Сточна гара.

                                                       Район „Централен“ – сектор „Запад“

На 26.03.2018 г. /понеделник/: бул. „Шести септември“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“.

На 27, 28 и 29.03.2018 г. /вторник, сряда и четвъртък/: поетапно миене на бул. „Васил Априлов“ – от моста на река Марица /включително и моста/ до бул. „Христо Ботев“.

На 30.03.2018 г. /петък/: бул. „Христо Ботев“ /поетапно/.

                                               Машинно миене на дюзи в район „Централен“

Всекидневно от 26 до 30.03.2018 г.  /от понеделник до петък/: надлез „Родопи“ – с 3-те подхода; бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“; ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Менделеев“; ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ /западното платно/ – до бул. „Цар Симеон“; бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“  /двете платна/; бул. „Христо Ботев“; бул. „Източен“ /западното платно/ – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“; бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“; бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“; ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Света Петка“; ул. „Гладстон“; площад „Понеделник пазар“ /оросяване/; ул. „Иван Вазов“ /оросяване/; ул. „Авксентий Велешки“; бул. „Васил Априлов“; бул. „Копривщица“; бул. „Свобода“; вътрешно платно на бул. „Свобода“;  бул. „Пещерско шосе“ – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“ /оросяване/; ул. „Любен Каравелов“.

На 26, 28 и 30.03. 2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. „Генерал Данаил Николаев“; ул. „Младежка“; ул. „Жан Жорес“; ул. „Пенчо Славейков“; ул. „Драган Цанков“; ул. „Тракия“ – от бул. „Руски“ до ул. „Христо Станчев“; ул. „Филип Македонски“ – от бул. „Руски“ до ул. „Бузлуджа“; ул. „Велико Търново“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“; ул. „Богомил“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Цар Асен I“; ул. „Капитан Райчо“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Иларион Макариополски“; ул. „Цар Георги Тертер“; ул. „Лъджене“.

На 26, 29 и 30.03.2018 г. /понеделник, четвъртък и петък/: ул. „Цар Асен“; ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“; ул. „Кръстю Пастухов“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“; ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“; ул. „Кракра“; ул. „Крали Марко“.

На 26 и 28.03.2018 г. /понеделник и сряда/: ул. „Родопи“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Капитан Райчо“.

На 27.03.2018 г. /вторник/: ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“; ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“; ул. „Булаир“; ул. „Екзарх Йосиф“; ул. „Цар Георги Тертер“; ул. „Капитан Райчо“; ул. „Стадион“; ул. „Апостол Узунов“; ул. „Михаил Такев“; ул. „Трудовак“; ул. „Уста Генчо“; ул. „Константин Величков“.

На 28.03.2018 г. /сряда/: ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“; ул. „Одрин“; ул. „Антон Безеншек“; ул. „Тракия“ – до бул. „Руски“; ул. „Филип Македонски“  – до бул. „Руски“; ул. „Драган Цанков“; ул. „Митрополит Панарет“ и ул. „Цар Иван Шишман“; ул. „Славянска“; ул. „Иларион Макариополски“; ул. „Лозенград“; ул. „Доктор Владо“; ул. „Тодор Влайков“; ул. „Родопи“ – паважната част около училище „Св. Паисий Хилендарски“; ул. „Кръстец“; ул. „Хан Аспарух“ – зоната около ДГ „Каменица“; ул. „Антон Тайнер“; ул. „Цар Асен I“.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: ул. „Гео Милев“; ул. „Мали Богдан“; ул. „Хан Аспарух“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Капитан Райчо“; ул. „Марин Дринов“; ул. „Иларион Макариополски“ /продължава/; ул. „Гогол“; ул. „Киев“.

На 30.03.2018 г. /петък/: ул. „Райно Попович“; ул. „Лъджене“; ул. „Мадара“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. „Весела“; ул. „Мортагон“; ул. „ Асен Златаров“; ул. „Граф Игнатиев“.      
                      
                                                                  Район „Южен”

                                                       Машинно миене на маркуч

На 26.03.2018 г. /понеделник/: бул. „Никола Вапцаров“.

На  27 и 28.03.2018 г. /вторник и сряда/: ул. „Кукленско шосе“ /поетапно/.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: бул. „Македония“.

На 30.03.2018 г. /петък/: ул. „Димитър Талев“.

                                                              Район „Източен”

                                                     Машинно миене на маркуч

На 26. 03. 2018г. /понеделник/: източното платно на бул. „Източен“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Шести септември“.

На 27.03.2018 г. /вторник/: бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до ул. „Лев Толстой“.

На 28.03.2018 г. /сряда/: бул. „Цариградско шосе“ – от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Освобождение“.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: бул. „Освобождение“ – западно платно.

На 30.03.2018 г. /петък/: бул. „Санкт Петербург“ – северно платно.

                                                       Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 26  до 30.03.2018 г. /от понеделник до петък/: мостът на Адата; бул. „Шести септември“; бул. „Източен” – източно платно; бул. „Княгиня Мария Луиза”; бул. „Освобождение” – западното платно; бул. „Санкт Петербург” – северното платно; ул. „Лев Толстой”; ул. „Богомил”; бул. „Марица-юг“ – от бензиностанция „Шел“ до ул. „Крайна”; ул. „Генерал Радко Димитриев”; северното платно на бул. „Цариградско шосе” и надлез „Скобелева майка“; ул. „Удроу Уилсън”; ул. „Герлово“; ул. „Лотос“; ул. „Вратцата“; ул. „Ландос“; ул. „Крайна“; ул. „Крайречна“; ул. „Храбрец“.

На 26, 28 и 30.03.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. „Босилек”; ул. „Златорог”; ул. „Лотос”; ул. „Кемера”.

На 27.03.2018 г. /вторник/: вътрешноквартални улици в кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: вътрешноквартални улици в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“.

                                                                Район „Тракия”

                                                      Машинно миене на маркуч

На 26. 03.2018 г. /понеделник/: бул. „Освобождение“ – от бул. „Санкт Петербург“ до Мебелна къща; южното платно на бул. „Санкт „Петербург“.

На 27.03.2018 г. /вторник/: ул. „Менделеев“ /източното платно/; Асеновградския надлез и бул. „Асеновградско шосе“..

На 28.03.2018 г. /сряда/: ул. „Съединение“; бул. „Цар Симеон“.

На 29.03.2018г. /четвъртък/:  бул. „Княз Борис I“  и бул. „Шипка“.

На 30.03.2018 г. /петък/: ул. „Бранислав Велешки“; ул. „Проф. Цветан Лазаров“; ул. „Недялка Шилева“; ул. „Пеньо Пенев“. 
                                                     Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 26 до 30.03.2018 г. /от понеделник до петък/: източното платно на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“; бул. „Санкт Петербург“ – южното платно; бул. „Цар Симеон“; бул. „Шипка“; ул. „Недялка Шилева“; ул. „Иван Стоянович“ и „Пеньо Пенев“; ул. „Поручик Боян Ботев“; ул. „Димитър Ризов“; ул. „Вълко Шопов“; ул. „Съединение“; бул. „Освобождение”; бул. „Цариградско шосе“, южно платно; ул. „Ягодовско шосе“; бул. „Княз Борис І”; ул. „Димитър Кудоглу“ и „Георги Цариградски“; ул. „Георги Данчов“; ул. „Бранислав Велешки“.

На 26, 28 и 30.03.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до края; ул. „Индустриална“; ул. „Георги Данчов“ /продължение/ и ул. „Теофан Райнов“; ул. „Поп Ангел Чолаков“; ул. „Александър Терзиев“; ул. „Ванче Михайлов“; ул. „Братан“; ул. „Ангел Коджаманов“; ул. „Генерал Константин Кесяков“; ул. „Генерал Дандевил“; ул. „Петър Горанов“; ул. „Григор Божков“; ул. „Цар Светослав Тертер“; ул. „Българка“.

На  27.03.2018 г. /вторник/: Зона А-9 и А-8; Зона А-10, А-11 и А-13; Зона А-7, А-6 и А-5.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: Зона А-2, А-3 и А-4; Зона А-1 и А-12.

                                                            Район „Северен”

                                                   Машинно миене на маркуч

На 26.03. 2018 г. /понеделник/ : поетапното миене на бул. „България“ /северно платно/ от ул. „Победа“ в посока 4-ти километър; бул. „Дунав“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ /поетапно/.

На 27.03.2018 г. /вторник/: бул. „България“ /продължава/; бул. „Дунав“ /продължава/.

На 28.03.2018 г. /сряда/: бул. „България“ /продължава/; бул. „България“ – пред новата сграда на ПУ „Паисий
Хилендарски“; продължава поетапното миене на бул. „Дунав“.

На 29.03.2018 г. /четвъртък/: продължава миенето на бул. „България“ и бул. „Дунав“.

На 30.03.2018 г. /петък/: ул. „Васил Левски“ – от бул. „България“ /поетапно/; бул. „Васил Априлов“ – от моста на Марица до завод „Биомашиностроене“.  
  
Машинно миене на дюзи ще се извършва на вътрешноквартални улици.  
                           
                                                         Район „Западен”

                                                 Машинно миене на маркуч

На 26.03.2018 г. /понеделник/: поетапно миене на  Коматевския транспортен възел /КТВ/; ул. „Ясна поляна“.

На 27.03.2018 г. /вторник/: ул. „Владивосток“; КТВ /продължава/.

На 28.03.2018 г. /сряда/: ул. „Чернишевски“; КТВ /продължава/.

На 29 и 30.03. /четвъртък и петък/: бул. „Свобода“ /поетапно/; КТВ /продължава/.