Сигнали за липсващи и счупени капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032 675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 18.03.2019 г. (понеделник): вътрешните улици в пространството между  ул. „Царевец“, северната страна на железопътната линия и бул. „Пещерско шосе“;  бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“

На 19.03.2019 г. (вторник): вътрешните улици в карето между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония“ и бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Любен Каравелов“, ул. „Гладстон“, ул. „Иван Вазов Вазов“, ул. „Авсевний Велешки“.

На 20.03.2019 г. (сряда): вътрешните улици в карето между бул. „Македония“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“ и южната страна на железопътната линия; бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлеза на кв. „Прослав“).

На 21.03.2019 г. (четвъртък): бул. „Христо Ботев“, ул. „Коматевско шосе“ и Коматевския транспортен възел; продължава работата във вътрешните улици в карето между бул. „Македония“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“ и южната страна на железопътната линия.

На 22.03.2019 г. (петък): ул. „Кукленско шосе“; продължава работата по бул. „Христо Ботев“, ул. „Коматевско шосе“ и Коматевския транспортен възел.