Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив и тази седмица продължава по график. На тел. 032/675 817 гражданите могат да подават сигнали за запушени шахти, счупени или липсващи капаци. Ето къде ще работят екипите:

На 8 февруари (понеделник): ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“;  район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между  бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг“.

На 9 февруари (вторник): бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на площад „Съединение“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цариградско шосе“ и надлез „Скобелева майка“, бул. „Източен“.

На 10 февруари (сряда): бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“, бул. „Източен”;  район „Северен“ – вътрешните улици в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия.

На 11 февруари (четвъртък): бул. „Македония“ (Бетония мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“;  район „Северен“ – вътрешните улици в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия.

На 12 февруари (петък): бул. „Марица-юг“, моста на Адата, бул. „Марица-север“;  кв. „Прослав“.