На 9 ноември  (понеделник): ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“; район „Източен“ – вътрешните улици  в пространството между ул. „Ландос‘, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“ и ул. „Крайна“.

На 10 ноември  (вторник): ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“, бул.  „Цар Борис III Обединител“, подлеза на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“; район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между  бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг“.

На 11 ноември  (сряда): бул.  „Цар Борис III Обединител“, подлеза на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“; район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между  бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг“.

На 12 ноември  (четвъртък): бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“; район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“,  бул. „Васил Априлов“, ул. „Гладстон“ и бул. „Руски“; район „Северен“ – вътрешните улици  в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия.

На 13 ноември  (петък): район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“,  бул. „Васил Априлов“, ул. „Гладстон“ и бул. „Руски“; район „Северен“ – вътрешните улици  в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“ и южната страна на железопътната линия.